Импресум

Главен и одговорен уредник: Силвана Стефановски

Дипломиран биохемиски инженер и сопственик на првата инстаграм страница која нуди едукација во областа на одгледување растенија-silvsplants